Rekvizīti:

SIA „ELKARO”

Reģ. Nr. 40103603922

PNV maksātāja numurs: LV40103603922

Juridiskā adrese: Pļavnieku iela 9-5, Rīga, LV-1021

A/S Swedbank, kods: HABALV22

Norēķinu konts: LV52HABA0551034466091

Ofisa un noliktavas adrese: Maskavas iela 227-17, Riga, LV-1019, Latvia

 

e-pasta adrese pasūtījumiem: info@elkaro.lv

 

Kontakt personas:

Jurijs Kreiss, m.t. 28972173, e-pasta adrese: jurijs@elkaro.lv

Ģirts Čakste, m.t. 29438070, e-pasta adrese: girts@elkaro.lv